Slide 1

... en grønn og frodig oase ved Tyrifjordens bredder en drøy halvtime fra Oslo